top of page

Nejčastější důvody návštěvy urologické ambulance

K nejčastějším urologickým onemocněním patří potíže s močením způsobené u mužů zvětšující se prostatou a záněty močových cest u žen. K dalším důvodům patří nález krve v moči, podezření na nádorové onemocnění, únik moče způsobený erektilní dysfunkcí a mnoho dalších příznaků nebo nemocí. V dalších odstavcích uvádíme nejčastější nemoci a obvyklé způsoby diagnostiky a léčby. 

Potíže s močením

Potíže s močením způsobené zvětšující se prostatou se projevují slabším proudem moče, častějším močením, zejména během noci a pocitem neúplného vyprázdnění močového měchýře. Tyto obtíže se objevují u mužů od 40 let dále postupně se zhoršují. Příčinou je nejčastěji zvětšující

se prostata a s tím související změny v dolních močových cestách. Je nutné uvést, že obtíže nejsou přímo úměrné velikosti prostaty, to znamená,

že i menší zvětšení prostaty může způsobovat velké obtíže a naopak.

Vyšetření je poměrné jednoduché. Pokud se nejedná o komplikovaný případ, pak stačí základní vyšetření, ultrazvuk a laboratoř. To vše je možné provést během jedné návštěvy a navrhnout léčbu. V posledních letech je dostupná vysoce účinná farmakoterapie (léky na prostatu), operační léčba se doporučuje jen u velmi těžkých případů. Léčba potravinovými doplňky často inzerovanými v televizi apod. naopak ve většině případů nemá prokázanou účinnost klinickými studiemi.

Infekce močových cest

Infekce močových cest nebo zánět močového měchýře je u žen velmi časté onemocnění. Vzácněji se vyskytuje i u mužů. Nejčastějšími příznaky jsou pálení, řezání při močení, bolest v oblasti močového měchýře a někdy se může vyskytovat i krev v moči. Onemocnění může doprovázet také zvýšená teplota a celková slabost organismu. Pokud tento stav trvá delší dobu, všechny příznaky se dále zhoršují a přidá se vysoká teplota doprovázená bolestí v boku, potom tyto závažné příznaky mohou ukazovat na zánět v ledvině (odborně pyelonefritida).
Nejčastější příčinou zánětu močového měchýře (ve více než 90%) je bakterie E. coli. Léčba je vysoce účinná. V lehčích případech lze léčit i bez antibiotik, u závažnějších případů se pak podávají antimikrobiální léčky účinné v močových cestách. Při často se opakujících infekcích se naopak  používá řada nechemických nebo rostlinných preparátů.

Ledvinná kolika

Ledvinná kolika je silná bolest v boku, která se šíří směrem do pánve. Může být spojena se zvracením, pocením se a dalšími příznaky spojenými s nevolností. Příčinou je močový kámen, který ucpává močovod. Hromadící moč tak močovod nad překážkou roztahuje a tím tak způsobuje bolesti. Diagnostika spočívá ve fyzikálním vyšetření, ultrazvuku a rentgenu. V případě nejasnosti pak následuje CT vyšetření. Prvním krokem v léčbě je podání analgetik. Drobné kamínky (do 6 milimetrů) mohou odejít spontánně a jsme schopni podávat účinné léky, které toto značně usnadní. V případě větších konkrementů (močových kamenů) se provádí drcení konkrementu rázovou vlnou nebo endoskopicky. Pacienti jsou neprodleně odeslání k výkonu na Urologickou kliniku FNHK.    

Bolesti varlat nebo šourku

Bolesti varlat nebo šourku jsou dalším vážným příznakem, který přivádí část pacientů do urologické ambulance. Je třeba zdůraznit, že bolest varlete je vážným příznakem a je nutné odborné vyšetření. Příčinou může být torze varlete, zánět nadvarlete nebo jiné závažné nemoci. Pro závažnost stavu je nutné neotálet a neprodleně navštívit urologickou ambulanci. Tam je provedeno odborné vyšetření, ultrazvuk a laboratorní vyšetření. Pokud se prokáže torze, je indikována neodkladná operace. V případě zánětu se podávají antibiotika. U dalších a méně závažných nemocí varlat se domluví další postup. Může se jednat například o spermatokélu, hydrokélu nebo další nemoci.

Nádorová onemocnění

Nádorová onemocnění ledvin, močového měchýře prostaty a dalších urologických orgánů - jedná se o závažná onemocnění, která jsou ovšem v dnešní době často diagnostikovány v počátečních stadiích. Velmi důležitou roli hraje prevence a včasná návštěva urologické ordinace. Léčba často spočívá v operační léčbě, a proto jsou pacienti odesláni do Fakultní nemocnice. Naše ambulance má velmi dobrou spolupráci s Urologickou klinikou a tak nehrozí zbytečné prodlení nebo složité objednávání. V naší ambulanci pak probíhá následné sledování a dispenzarizace.

Nádorová onemocnění

Nádorová onemocnění ledvin, močového měchýře prostaty a dalších urologických orgánů - jedná se o závažná onemocnění, která jsou ovšem v dnešní době často diagnostikovány v počátečních stadiích. Velmi důležitou roli hraje prevence a včasná návštěva urologické ordinace. Léčba často spočívá v operační léčbě, a proto jsou pacienti odesláni do Fakultní nemocnice. Naše ambulance má velmi dobrou spolupráci s Urologickou klinikou a tak nehrozí zbytečné prodlení nebo složité objednávání. V naší ambulanci pak probíhá následné sledování a dispenzarizace.

Existuje celá řada dalších onemocnění nebo příznaků doporučených k urologickému vyšetření, jako například inkontinence, přítomnost krve v moči, erektilní dysfunkce, různé bolesti nebo obtíže spojené s močovými cestami nebo nálezy v laboratořích. Se všemi těmito obtížemi Vám poradíme, nalezneme účinnou léčbu a doporučíme jak dále postupovat.

bottom of page